pl en de

Nota prawna

Ceramika Gres S.A. 

ul. Ceramiczna 1

26-200 Końskie

tel: +48 41 375 93 11

NIP: 6581723498, REGON: 291070360, KRS 0000069010, Sąd Rejonowy w Kielcach

Kapitał zakładowy: 27 976 290 zł, wpłacony w całości

Posiada status dużego przedsiębiorcy