pl en de

Kariera

Szukasz pracy? Pracuj z nami!

 

Aplikuj, jeśli:

 

  • z zaangażowaniem i pasją wykonujesz powierzone zadania;
  • chcesz zdobyć doświadczenie w rzetelnej i dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

Wyślij nam swoje CV na adres: 

lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 41/390-11-49

 

Zapraszamy do zapoznania się z wolnymi miejscami pracy w zakładce „Oferty pracy”.

 

Rekrutacja w naszej firmie przebiega w dwóch etapach:

 

I etap – Weryfikacja przesłanych przez kandydatów CV;

 

II etap – Rozmowa rekrutacyjna;

 

Po zakończeniu rekrutacji: decyzja dotycząca wyboru kandydata, informacja na temat wyników rekrutacji dla wszystkich kandydatów, z którymi spotkaliśmy się podczas rozmowy rekrutacyjnej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000011723 oraz CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000069010 (dalej zwane także: „Spółkami”).

 

2. W Spółkach nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, ale w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z Działem Kadr i Płac (nr telefonu: 41/3901149 lub email na adres: praca@nowa-gala.com.pl.)

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie, c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, - art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym, którym CERAMIKA NOWA GALA SA oraz CERAMIKA GRES SA powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem realizacji określonych usług takich jak: usługi z zakresu ochrony osób i mienia, usługi z zakresu IT, medycyny pracy, obsługa prawna, obsługi marketingowej;

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 3 lata.

 

6. W przypadku, w którym udzieliła Pani/Pan zgody, przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody.

 

7. W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/ Pana udostępniane.

 

8. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółek dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

 

10. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.